Träna själv

En klubb

för

ungdomar

 

 

Hur blir man bättre i schack?

 

Att komma på våra träningar på måndagar är ett första viktigt steg men för att komma vidare måste ni träna och spela på egen hand.

 

Den bästa träningen du kan göra själv är att lösa uppgifter på chess tempo eller från en kombinationsbok. Det lär dig att se taktiska teman och att få upp känslan för hur pjäserna samarbetar. Det lär dig också att räkna varianter flera drag fram.

Schackprinciper

 

Allmänt:

 

 • Beakta motståndarens hot
 • Skapa egna hot
 • Förlora inte material
 • Ta allt som är gratis
 • Förlora inte tid men vinn tid
 • Ha en plan och följ den
 • Försvåra för motståndaren att genomföra sin plan.
 • Tänk först, dra sen.

 

Öppningen:

 

 • Kontrollera centrum
 • Utveckla dina pjäser
 • Sätt kungen i säkerhet
 • Ställ dina pjäser aktivt men säkert
 • Löparen är bättre än springaren
 • Kämpa om terrängen
 • Grip initiativet

 

Mittspelet:

 

 • Spela aktivt
 • Få dina pjäser att samarbeta
 • Besätt viktiga utposter
 • Pressa på motståndarens svagheter
 • Öppna inte framför kungen
 • Torn på öppna linjer
 • Löparna på viktiga diagonaler
 • Springarna i centrum
 • Ge luft åt kungen
 • Ha en sund bondestruktur
 • Offra kvalité för en bonde

 

Slutspelet:

 

 • Spela aktivt, inte passivt
 • Tornet bakom fribonden
 • Alla tornslutspel är remi
 • Fribonden måste fram
 • Aktivera kungen
 • Förenade fribönder är starka
 • Förenade fribönder på sjätte raden är värt ett torn
 • Kungen, tornen och bönderna blir mer värda
 • Springarna blir mindre värda

 

Försvar:

 

 • Står du sämre måste du försvara dig
 • Byt av motståndarens aktiva pjäser
 • Håll linjer och diagonaler stängda
 • Håll dina pjäser garderade
 • Gå till motangrepp om du får chansen
 • Se upp för dubbelhot
 • Parera alla hot
 • Vik inte ned dig

 

Anfall:

 

 • Står du bättre måste du angripa
 • Byt inte av dina starka pjäser
 • Öppna linjer och diagonaler
 • Utnyttja motståndarens svagheter
 • Utnyttja dubbelhot
 • Attackera ogarderade pjäser
 • Vinn tid genom att skapa nya hot
 • Ta med alla pjäser i angreppet.
 • Offra om du kan bryta igenom försvaret

 

Avancerade:

 

 • Om motståndaren ger upp löparparet, ta över de fält som löparen kontrollerade
 • Flankangrepp besvaras med motstöt i mitten
 • Om du står trångt, öppna ställningen eller byt pjäser
 • Har du terrängfördel, undvik pjäsbyten
 • Behåll damerna om du har den säkraste kungsställningen
 • Om du ligger under med kvalitet, byt inte sista tornet
 • Byt pjäser, inte bönder, när du har ett vunnet slutspel
 • I damslutspel gäller aktiv dam, säker kung och fribonde
 • I bondeslutspel gäller aktiv kung, garderade eller avlägsna fribönder.
 • I bondeslutspel kan du ofta utnyttja dragtvång
 • Springaren är dålig på att stoppa fria kantbönder
 • Patt är försvarets bästa räddning

 

Pjäsernas värde

 

Damen: Väldigt stark i anfallet men också i försvaret. Ökar i styrka om motståndaren har en öppen kungsställning. Når 21-27 fält. Värde 9p.

 

Tornet: Väldigt stark i slutspelet men långsam i öppningen. Mycket bättre i anfall än försvar. Ett torn som kommit in i motståndarens ställning ökar i värde. Når 14 fält. Värde 5p.

 

Löparen: Bra i både anfall och försvar. Snabb i öppningen men också stark i slutspelet. Trivs i öppna ställningar. Löparparet särskilt värdefullt. Når 7-13 fält. Värde 3.1 p.

 

Springaren: Bra i försvaret och ganska farlig i angreppet. Snabb i öppningen men inte så stark i slutspelet. Trivs i slutna ställningar. Når 2-8 fält. Värde 2.9p.

 

Bonden: Bra i försvaret men sämre i anfallet. Ökar i värde i slutspelet då den kan förvandlas till dam om den når åttonde raden. Når 1-3 fält. Värde 1p.

 

Kungen: Utsatt i öppningen och mittspelet men kan bli en aktiv pjäs i slutspelet. Når 3-8 fält. Värde i slutspelet 3p.

 

 

Ta allt som är gratis

Som nybörjare är detta den gyllene regeln. Om motståndaren ställer en pjäs eller bonde i slag ska du ta den om han inte kan ta den tillbaka på ett gynnsamt sätt. Genom att följa denna regel kan du plocka en massa pjäser mot en annan nybörjare. När du möter starkare motstånd kommer du inte få lika många presenter men ta dem varje gång de erbjuds.

 

 

Kontrollera centrum

Låt inte motståndaren få spela både e4 och d4 men gör det alltid själv om du får chansen. Vits bästa drag är 1 e4 och 1 d4. Svarts bästa svar på 1 e4 är 1-c5 eller 1-e5. Vit bästa svar i båda fallen är 2 Sf3. Svarts bästa svar på 1 d4 är 1-Sf6 eller 1-d5. Vits bästa svar i båda fallen är 2 c4.

 

Spela det bästa i öppningen för då utvecklas du snabbast. Släpp inte kontrollen över centrum. Tänk också på att löparen är starkare än springaren så byt inte bort dina löpare utan att få något i gengäld. Försvara dig mot motståndarens hot men skapa egna hot när du har tid till det. Initiativet är viktigt i öppningen.

 

 

Träna din taktiska förmåga

Det enklaste sättet att öka din spelstyrka är att öva upp ditt taktiska seende och din förmåga att räkna varianter. Ett bra sätt är att lösa kombinationer i böcker eller på nätet. Detta kan du göra på Chess Tempo och Emrald:

 

http://chesstempo.com/

 

http://chess.emrald.net/

 

Sveriges bästa schacksida, http://www.schacksnack.se/ har i högra menyn något som kallas 'Klarar du denna'. Där kan du också lösa uppgifter.

 

Vill du köpa bräde, pjäser, klocka eller schackböcker rekommenderar vi www.schackhandeln.se.

 

 

 

Övningar, Herman 1-10

 

Herman 1:

Svart har dam och kung och vit torn, springare och löpare. Svart placerar ut dam och kung lite slumpmässigt. Vit ska sedan placera ut sina pjäser, ett drag i taget, på ett sånt sätt att han vinner svarts dam. T.ex. Svart kung på a1, svart dam på g8. Vit vinner genom att schacka med sitt torn på g1. Den måste svart ta med damen. Sedan följer en schack med löparen på d4 som svarts dam tar. Vit avslutar sedan med springargaffel på b3, varefter svarts dam går förlorad.

 

Ställ kungen på a1 och damen på b1. Finn vits lösning. Flytta sedan damen till c1 och gör likadant. Flytta sedan damen ett steg i taget tills den slutligen når h8. Ta tid och se om du kan finna alla lösningar inom en minut.

 

Denna övning förbättrar ditt taktiska seende avsevärt och därför bör du göra denna övning så ofta du bara kan.

 

 

 

Herman 2:

Sätt ut svarts bönder på c3, f3, c6, f6. Vit börjar med en springare på a1 och den ska sedan manövreras till b1, sen vidare till c1,d1,e1,f1,g1,h1 och till a2 osv hela vägen till a8. Springaren får inte beträda fält där de svarta bönderna befinner sig, inte heller de fält de kontrollerar. T.ex. får de inte gå till c3, b2, d2. När springaren är på a2 ska den alltså söka sig till c2 och sen f2, h2, a3 osv. Ta tid och se om du kan finna springarens väg genom hela brädet inom en minut.

 

Denna övning lär dig se springarens möjligheter att manövrera. Den hjälper dig att smidigt se springarens väg i många ställning.

 

 

Herman 3:

Elementära mattsättningar: Sätt matt med Dam+Kung mot Kung, Torn+Kung mot Kung, Två löpare + Kung mot Kung och slutligen Löpare+ Springare+Kung mot Kung. Den sista uppgiften kräver vissa förkunskaper. Du kan bara göra matt i det hörn som din löpare kontrollerar. Om kungen är i motsatt hörn ska du söka den ställning: Kf6, Lh7, Sf7 mot Kf8 och svart vid draget. Nu vinner du 1-Ke8 2 Se5 Kd8 3 Ke6 Kc7 4 Sd7! Kc6 5 Ld3 Kc7 6 Le4 Kd8 7 Kd6 Ke8 8 Ld5 Kd8 9 Lf7 och resten ger sig. Låt någon spela svart och lär dig matta inom en minut.

 

Denna övning lär dig hur du ska använda pjäserna för att driva motståndarens kung in i ett hörn. Du lär dig snabbt se vilka fält pjäserna kontrollerar och du övar upp ett logiskt tänkande och förmågan att få dina pjäser att samverka.

 

 

Herman 4:

Lär dig färgen på brädets alla fält. Om jag säger e4, svarar du vit! Säger jag g7, svarar du svart. När du kan säga alla fältens färg utan att tänka efter har du dramatiskt ökat din visualiseringsförmåga och det hjälper dig att bli bättre på att räkna.

 

 

Herman 5:

Sätt en springare på a1. Du ska sedan hoppa med den tills du kommer till a8. Sen hoppar du vidare till h1, sen a8 och sen tillbaka till a1. Gör sen samma sak utan att ha ett bräde framför dig. Du drar dragen blint, a1-b3-c5-a6-c7-a8 osv. Du övar din förmåga att visualisera och det hjälper dig att räkna bättre.

 

 

Herman 6:

Lär dig följande varianter och lär dig spela upp dem med bräde och sen utan bräde från minnet.

 

1 e4 c5 2 Sf3 d6 3 d4 cxd4 4 Sxd4 Sf6 5 Sc3 a6 6 Le3 e5 7 Sb3 Le6 8 f3 Le7 9 Dd2 Sbd7 10 O-O-O O-O 11 g4 b5

 

1 e4 e5 2 Sf3 Sc6 3 Lb5 a6 4 La4 Sf6 5 O-O Le7 6 Te1 b5 7 Lb3 O-O 8 c3 d5 9 exd5 Sxd5 10 Sxe5 Sxe5 11 Txe5 c6 12 d4 Ld6 13 Te1 Dh4 14 g3 Dh3

 

1 d4 Sf6 2 c4 g6 3 Sc3 d5 4 cxd5 Sxd5 5 e4 Sxc3 6 bxc3 Lg7 7 Lc4 c5 8 Se2 Sc6 9 Le3 O-O 10 O-O Sa5 11 Ld3 b6 12 Dd2 e5

 

1 d4 d5 2 c4 c6 3 Sf3 Sf6 4 Sc3 e6 5 e3 Sbd7 6 Ld3 dxc4 7 Lxc4 b5 8 Ld3 Lb7 9 O-O a6 10 e4 c5 11 d5 Dc7 12 dxe6 fxe6 13 Lc2 c4 14 Sd4 Sc5 15 Le3 e5 16 Sf3 Le7 17 Sg5 O-O 18 Lxc5 Lxc5 19 Se6 Db6 20 Sxf8 Txf8

 

Du lär dig dels se logik och mönster i öppningsspelet men övningen syftar också till att förbättra minne och öka din möjlighet att visualisera varianter.

 

 

Herman 7:

Ni spelar ett parti men den som först sätter bort material förlorar. Vanliga byten är tillåtna men om du förlorar en bonde eller en pjäs utan att du kan få tillbaka den, då är spelt över.

 

Här tränar ni att ta allt som är gratis och hålla era egna pjäser skyddade. Man kan komma väldigt långt i schack bara genom att vara aktsam och inte ge bort något i onödan.